Test for Automotive-[Saab]

Saab 시험 규격목록

 1. Saab : ISO 1853 : Conducting and dissipative Rubbers, Vulcanized or thermoPlastic – Measurement of resistivity ” : 1998 : EN
 2. Saab : STD 1077 : determining the rub Bestämning av gnidhärdighet Determination of fastness to rubbing : 1994 : DE, ŠV, EN
 3. Saab : STD 1082 : Clear test Fogging Fogging : 1994 : DE, ŠV, EN
 4. Saab : STD 19 : Marking of parts Märkning av artiklar Marking of parts : 2001 : DE, ŠV, EN
 5. Saab : STD 208 : Akustisk absorptionskoefficient. Coefficient of acoustic absorption : 1973 : ŠV, EN
 6. Saab : STD 220 : Thickness Measurement Tjockleksmätning Measuring thickness : 1994 : DE, ŠV, EN
 7. Saab : STD 223 : Gummi – Bestämning and sprickbildning and ozone – Provning under statisk töjning Rubber – Resistance to ozone cracking – Static strain test : 1988 : ŠV, EN
 8. Saab : STD 223 : Rubber – Resistance to ozone cracking – Static load test Rubber – Bestämning av sprickbildning i ozone – Provning under statisk töjning Rubber – Resistance to ozone cracking – Static strain test : 1988 : DE, ŠV, EN
 9. Saab : STD 2241 : Resistance to moisture Fukthärdigkeit Resistance to moisture : 1998 : DE, ŠV, EN
 10. Saab : STD 232 : Brännbarhet Combustibility : 2002 : ŠV, EN
 11. Saab : STD 247 : Mjukgummiprodukter Soft Rubber products : 1998 : ŠV, EN
 12. Saab : STD 3098 : Bestämning and tryckmodul. Gummi. Determination of Compression modulus. Rubber. : 1988 : ŠV, ENSaab : STD 3099 : Gummi Studselasticitet. Rebound resilience. Rubber. : 1988 : ŠV, EN
 13. Saab : STD 3099 : Gummi Studselasticitet. Rebound resilience. Rubber. : 1988 : ŠV, EN
 14. Saab : STD 3100 : Bestämning skjuvmodul av. Gummi. Shear modulus Determination bones.
  Rubber. : 1988 : ŠV, EN
 15. Saab : STD 3159 : UV-härdighet, Xenonlampa. UV Resistance, Xenon lamp : 1994 : ŠV, EN
 16. Saab : STD 3159 : UV Best’andigkeit, Xenon Light UV -härdighet, Xenonlampa UV Resistance, xenon lamp : 1994 : DE, ŠV, EN
 17. Saab : STD 3304 : Väderbeständighetsprovning. Resistance to weathering : 2001 : ŠV, EN
 18. Saab : STD 340 : Allmänna provnings- och kontrollbestämmelser. General Testing and Inspection
  regulations : 2001 : ŠV, EN
 19. Saab : STD 3907 : Air Test Klimatcykling Cycling of Climate : 1999 : DE, ŠV, EN
 20. Saab : STD 501 : Resistance to chemicals Kemikalieresistens Chemical Resistance : 1996 : DE, ŠV, EN
 21. Saab : STD 5071 : Prohibited and Notifiable substances Otillatna och rapporteringspliktiga kemlska ämnen Restricted and Reportable Substances : 1999 : DE, ŠV, EN
 22. Saab : STD 518065 : Gummi 8065, Etenpropen (EPDM) Rubber 8065, ethylene propylene (EPDM) : 2002 : ŠV, EN
 23. Saab : STD 518065 : Materialfordringar forts. Material Requirements cont´d : 1994 : ŠV, EN
 24. Saab : STD 518066 : Gummi 8066 Kylslang, Etenpropen (EPDM) . Rubber 8066 Radiator hose, Ethylene propylene (EPDM) : 1997 : ŠV, EN
 25. Saab : STD 917 : Bestämning hårdhet hos av gummi. Determination of hardness. Rubber : 1981 : ŠV, EN
 26. Saab : STD 918 : Bestämning av draghållfasthet hos gummi. Determination of tensile properties Rubber : 1975 : ŠV, EN
 27. Saab : STD 919 : Bestämning av rivhållfasthet hos gummi. Determination of tear strength
  Rubber : 2001 : ŠV, EN
 28. Saab : STD 920 : Bestämning av sättning hos gummi. Determination of Compression set.
  Rubber : 1981 : ŠV, EN
 29. Saab : STD 922 : Bestämning av töjning, krypning och kvarstående töjning hos gummi
  . Determination of elongation, creep and tension set. Rubber. : 2001 : ŠV, EN
 30. Saab : STD 923 : Bestämning BC från missfärgning på gummi lackytor. Determination of contacts and migration stain on organic finishes. Rubber : 1975 : ŠV, EN
 31. Saab : STD 924 : Bestämning av vätskors inverkan på gummi. Determination of Resistance to
  fluids. Rubber : 2002 : ŠV, EN
 32. Saab : STD 927 : Värmeåldring Gummi. Accelerated aging. Rubber : 1975 : ŠV, EN
 33. Saab : STD 928 : Bestämning av temperatur för elastisk återgång efter nedfrysning. Gummi
  Determination of temperature of retraction after-freezing. Rubber : 1975 : ŠV, EN